Regulamin Korzystania z Voucher’a Podarunkowego

 • Voucher Podarunkowy upoważnia do skorzystania z usług w Centrum Venus zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Voucher’a. Można nim płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej www.centrumvenus.pl
 • Voucher’y są ważne do daty podanej na nim – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi lub kwotę. Po upływie terminu ważności Voucher’a, jego wartość w całości lub w części niewykorzystana zostaje utracona.
 • Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją  pod nr tel. (71) 7218800 lub zapraszamy do rezerwacji online na naszej stronie internetowej www.centrumvenus.pl.
 • Jeżeli podczas umawiania wizyty salon nie będzie dysponował wolnymi terminami, liczyć będzie się data umawiania usługi (nie później niż ważność Voucher’a).
 • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher Podarunkowy, w przypadku rezerwacji online w uwagach prosimy wpisać numer Voucher’a.
 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, poprzez rezerwację online lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher Podarunkowy zostaje uznany za zrealizowany w całości lub w części, na którą była dokonana rezerwacja.
 • Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 • Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Voucher’a, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Voucher’a jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Vouchera.
 • Płatności Voucher’em nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 • Voucher imienny może być przeniesiony na inną osobę.
 • Voucher’y na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Centrum Venus o tej samej wartości, za wyjątkiem Voucher’ów sponsorowanych przez salon oraz kupionych w promocji.
 • Voucher’y kwotowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych usług.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia Voucher’a, Centrum Venus nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 • Integralną częścią Voucher’a  jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Centrum Venus. Kupujący z momentem dokonania zapłaty oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.